Объявление больше не публикуется на сайте

În conformitate cu prevederile art. 108, 276 (2) – 276

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 18
În conformitate cu prevederile art. 108, 276 (2) – 276 (4) Cod de procedură civilă, Judecătoria Ungheni (judecător Rodica Costru) cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională 10/1, solicită pârâtul Lişciuc Radu Vasile, cu adresa de domiciliu înregistrat în raionul Ungheni, satul Floriţoaia Veche, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiilor sale, în cauza civilă nr.2-3093/2023, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de "Moldtelecom" SA către Lişciuc Radu Vasile, privind încasarea datoriei. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Rodica Costru.
  • Кишинёв
Загрузка...