Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Căuşeni, sediul Ştefan Vodă, în conformitate cu art.276/2-276/4 CPC

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 23
Judecătoria Căuşeni, sediul Ştefan Vodă, în conformitate cu art.276/2-276/4 CPC al RM, informează pârâtul Lozan Doina Vasile, ultimul domiciliu cunoscut r. Ştefan Vodă, s. Carahasani, str. S. Lazo 15 (mun. Chişinău, str. Ion Aldea Teodorovici 12/4, ap. 3), despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de ÎM "Incaso" SRL împotriva lui Lozan Doina Vasile, cu privire la încasarea datoriei, dosar nr. 2-831/2023. Se informează pârâtul Lozan Doina Vasile, în termen de 30 zile din data publicării avizului, despre necesitatea prezentării sale la Judecătoria Căuşeni sediul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Grigore Vieru 6, bir.2, pentru înmânarea cererii de chemare în judecată cu actele anexate, ulterior cu prezentarea referinţei şi a înscrisurilor în susţinerea poziţiei sale. Se atenţionează pârâtul că dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit, cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, fără citarea părţilor, la data de 23 ianuarie 2024 ora 09.00. Judecător Ciocîrtă-Rusu Olesea.
  • Кишинёв
Загрузка...