Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea cet. Macheev Andrei, în

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 21
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea cet. Macheev Andrei, în calitate de pârât domiciliat în mun.Chişinău, str. Piaţa Unirii Principatelor 3, ap. 26, în cadrul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 313, Judecător Russu Natalia, în legătură cu examinarea cauzei civile, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Î.M. "INCASO" S.R.L. împotriva lui Macheev Andrei cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. Se explică cet. Macheev Andrei, că din momentul publicării prezentului aviz publicitar, ultimul are dreptul în termen de 30 de zile, să primească copia de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, termen în care ultimul are dreptul de a prezenta instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, copii de pe înscrisurile necesare, precum şi o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cererii iniţiale cu valoare redusă. Se explică pârâtului că neprezentarea referinţei, precum şi copiilor de pe înscrisurile necesare în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz duce la soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părţilor în şedinţă de judecată. Judecător Russu Natalia.
  • Кишинёв
Загрузка...