Объявление больше не публикуется на сайте

Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 20
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art. 276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtului ODOBESCU CRISTINA, cu ultimul domiciliu cunoscut în oraşul Călăraşi, str-la 2 Mihai Viteazul nr. 12, despre examinarea cauzei civile intentate la acţiunea reclamantului ÎM "INCASO" S.R.L. împotriva lui ODOBESCU CRISTINA, cu privire la încasarea datoriei în mărime totală de12000 lei. Se comunică pârâtului că cauza se va examina în procedura cererilor cu valoare redusă, în procedură scrisă, fără participarea participanţilor la proces. Pârâtul se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data comunicării publice, în adresa Judecătoriei Străşeni cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 01, şi a reclamantului o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii referinţei în termenul stabilit de instanţă, cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Sediul Călăraşi Valeriu ARHIP.
  • Кишинёв
Загрузка...