Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Chişinău (Sediul Centru) solicită prezentarea cet. Sajco Constantin Simion

Кишинёв 30 Ноября 2023, 07:10 Просмотров: 22
Judecătoria Chişinău (Sediul Centru) solicită prezentarea cet. Sajco Constantin Simion în calitate de pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, str. Salcâmilor 22/3, în cadrul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), bd. Ştefan cel Mare 162, bir. 508, Judecător Victor Sandu, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-23266/2020 intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN "Iute Credit" SRL către Sajco Constantin Simion privind încasarea datoriei, şedinţa de judecată va avea loc la data de 26 februarie 2024, ora 09.50. Judecător Victor Sandu.
  • Кишинёв
Загрузка...