Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Cimişlia, sediul Central, înştiinţează cet. Bejan Constantin Mihail, a.n.27.09.1997

Кишинёв 25 Января 2024, 07:09 Просмотров: 17
Judecătoria Cimişlia, sediul Central, înştiinţează cet. Bejan Constantin Mihail, a.n.27.09.1997, domiciliat în r. Cimişlia, s. Ialpujeni, că în procedura judecătorului se află spre examinare (în procedură scrisă) cererea de chemare în judecată înaintată de reprezentantul ÎM "Incaso" SRL către Bejan Constantin privind încasarea datoriei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanţa solicită pârâtului Bejan Constantin Mihail de a se prezenta în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, la sediul Judecătoriei Cimişlia Central (Cimişlia), str. C. Stamati 1, pentru a recepţiona copia acţiunii şi a depune referinţă asupra cauzei. Se explică pârâtului că neprezentarea în termen a referinţei, probelor şi a înscrisurilor nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor şi probelor din dosar. Judecător CARAPIREA Veronica.
  • Кишинёв
Загрузка...