Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Căuşeni (sediul Central) informează pârâtul Timoşenco Andrei despre aflarea

Кишинёв 1 Февраля 2024, 07:06 Просмотров: 19
Judecătoria Căuşeni (sediul Central) informează pârâtul Timoşenco Andrei despre aflarea pe rolul instanţei a cererii de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de ÎM "Incaso" S.A. împotriva lui Timoşenco Andrei cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. Se stabileşte pârâtului Timoşenco Andrei termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz în cadrul căruia urmează să prezinte instanţei judecătoreşti (pe adresa: str. Ştefan cel Mare, 86, oraşul Căuşeni) şi reclamantului referinţa, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare. Se explică pârâtului Timoşenco Andrei că neprezentarea în termen a referinţei nu împiedică soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Ina Ţîbîrnă.
  • Кишинёв
Загрузка...