Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 17
Judecătoria Chişinău, sediul Centru (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162, bir. 518) anunţă cet. Cuzimin Oleg, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, Cricova, str. Alexei Mateevici, 49, că pe rolul instanţei se află spre examinare în procedură cu valoare redusă (fără participarea părţilor) cauza civilă nr.2-5161/21 la cererea de chemare în judecată depusă de OCN "Credits 2 All” SRL către Cuzimin Oleg privind încasarea datoriei. Se notifică pârâtul Cuzimin Oleg, să prezinte instanţei referinţă şi probe referitor la caz, în termen de 30 zile din data publicării prezentului anunţ. Judecătorul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) Maria Ţurcan.
  • Кишинёв
Загрузка...