Объявление больше не публикуется на сайте

Cumpănă Sergiu, cu adresa în mun. Chişinău, s. Truşeni, str.I

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 16
Cumpănă Sergiu, cu adresa în mun. Chişinău, s. Truşeni, str.I. Neculce nr.8 este chemat în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la Judecătoria Chişinău (Sediul Centru), mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, et.4, bir 413, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă intentată de " MOLDTELECOM" SA catre Cumpănă Sergiu cu privire la încasarea datoriei. Judecător Crgan Dragoş.
  • Кишинёв
Загрузка...