Объявление больше не публикуется на сайте

Prin prezenta, în temeiul prevederilor art, 100. 108 şi art

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 24
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art, 100. 108 şi art. 276 alin, (3) din Codul procedură civilă. Judecătoria Străşeni. sediul central. dispune comunicarea publică pârânulu Marian Semion cu domiciliul în r. Străşeni, str. Unirii 38 despre examinarea cauzei civile intentată la acţiunea reclamantului S.A "MOLDTELECOM" SA către Marian Semion cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată în sumă de3.476.07 lei. Se comunică pârâtului că cauza se va examinată în procedura cererilor cu valoarea redusă. în procedura scrisă. fără citarea participantilor la proces. Pârâtul se obligă să prezinte în termen de 30 de zile. de la data comunicării publice în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or.Străşeni str.Ştefan cel Mare 86. biroul nr. nr.05 şi a reclamantului o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii a referinţei în termenul stabilit de instanţă. Pârâtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel. iar cauza se va examina în baza materialelor anexare la dosar.Judecătorul Veaceslav Neguriţa.
  • Кишинёв
Загрузка...