Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Chişinău (Sediul Centru), solicită prezentarea cet. Modnicova Elena Iuri

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 15
Judecătoria Chişinău (Sediul Centru), solicită prezentarea cet. Modnicova Elena Iuri, în calitate de pârât, domiciliat în mun, Chişinău, str. Doina nr. 113 ap. 5, în cadrul Judecătoriei mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162, bir.307, Judecător Dimitriu Serghei, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-10698/21 la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM "Incaso" SRL împotriva lui Modnicova Elena privind încasarea datoriei. Se explică lui Modnicova Elena Iuri, că din momentul publicării prezentului aviz publicitar, ultima are dreptul, în termen de 30 de zile, să primească copia de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea, termen în care ultima are dreptul de a prezenta instanţei judecătoreşti şi reclamantei o referinţă, copii de pe înserisurile necesare, precum şi o cerere reconvenţională în condiţiile art. 172 şi 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acţiunii reconvenţionale nu depăşeşte valoarea admisibilă şi condiţiile legale de exercitare a cerei iniţiale cu valoare redusă. Se explică pârâtei că neprezentarea referinţei, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz, duce la soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar, fără convocarea părţilor în şedinţă de judecată. Judecător Dimitriu Serghei.
  • Кишинёв
Загрузка...