Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Orhei, citează în conformitate cu art. 108 al CPC

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 18
Judecătoria Orhei, citează în conformitate cu art. 108 al CPC al R. Moldova, pârâtul Plămădeală Ion, cu domiciliul în raionul Orhei, satul Sămănanca, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM “Incaso” SRL către Plămădeală Ion, privind încasarea datoriei. Şedinţa de judecată va avea loc la 06 iulie 2021, ora 08:30 în incinta Judecătoriei Orhei, str. V. Mahu,135 bl.1, sala nr. 7, Judecător Steliana LAZARI. În caz de neprezentare, cauza se va examina în lipsa părţii citate. Judecătorul Judecătoriei Orhei Steliana LAZARI.
  • Кишинёв
Загрузка...