Объявление больше не публикуется на сайте

În conformitate cu prevederile art. 108, 276/2 - 276/4 Cod

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 16
În conformitate cu prevederile art. 108, 276/2 - 276/4 Cod de procedură civilă, Judecătoria Ungheni (judecător Rodica Costru) cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională, 10/1, solicită pârâtul Popuşoi Elena Gheorghe, cu adresa de domiciliu înregistrat în în raionul Nisporeni, satul Boldureşti, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiilor sale, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată îM „Incaso” SRL, către Popuşoi Elena privind încasarea datoriei. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzută din dreptul de a oprezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Rodica Costru.
  • Кишинёв
Загрузка...