Rezanu Veronica cu ultimul domiciliu în Chişinău, Băcioi, str. Independenţei

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 19
  • Газетное объявление
Rezanu Veronica cu ultimul domiciliu în Chişinău, Băcioi, str. Independenţei 49 este invitată în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la Judecătoria Chişinău (sediul centru), mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, bir. 407 in calitate de pârât, pentru a le fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr.2-8280/21) intentată de ÎM INCASO SRL ce are ca obiect acţiunea de încasare a datoriei. Judecător Holban Vladislav.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...