Объявление больше не публикуется на сайте

În contormitate cu art.276/2-276/4 Cod de Procedură Civilă se înştiinţează

Кишинёв 25 Июня 2021, 07:07 Просмотров: 17
În contormitate cu art.276/2-276/4 Cod de Procedură Civilă se înştiinţează pârâtul Ţurcan Marin inregistrat la domiciliu în mun. Chişinău, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 3. despre faptul că, în procedura Judecătoriei Chişinău, sediul Centru se află spre examinare cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, depusă de IM "Incaso" SRL către Ţurcan Marin cu privire la încasarea sumei. Se informează Ţurcan Marin că, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului poate prezenta referinţa, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în cancelaria Judecătoriei Chişinău, sediul Centru bd. Stean cel Mare şi Sfânt 162. Neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu impiedică soluţionarea pricini în baza materialelor din dosar. Examinarea cererii menţionate va avea loc în lipsa părţilor la data de 22 iulie 2021. Judecător Muruianu Maria.
  • Кишинёв
Загрузка...