Объявление больше не публикуется на сайте

Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) solicită prezenţa lui Pleşca Denis, născut

Бельцы 1 Июля 2021, 07:01 Просмотров: 18
Judecătoria Bălţi (sediul Făleşti) solicită prezenţa lui Pleşca Denis, născut la data de 20.07.1984, domiciliat or. Făleşti, str. M. Eminescu nr. 47, ap.2, în calitate de pârât la data de 28.07.2021, ora 09.30 min. (or. Făleşti. Str.1 Mai 14) la judecarea cererii de chemare în judecată depuse de ÎM Incaso SRL către Pleşca Denis privind încasarea datoriei. Prezenţa este obligatorie, în caz de neprezentare acţiunea civilă va fi examinată în lipsa părţii absente. Judecător Cazacu Dorin.
  • Бельцы
Загрузка...