În conformitate cu art. 108, 276 (2) – 276 (4)

Кишинёв 2 Июля 2021, 07:07 Просмотров: 16
  • Газетное объявление
În conformitate cu art. 108, 276 (2) – 276 (4) CPC, Judecătoria Orhei cu sediul or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare 6, solicită pârâtului Florean Dmitrii Serghei, cu adresa de domiciliu înregistrat în or. Teleneşti, str. Ştefan Neaga 17, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiilor sale, în cauza civilă nr.2-514/2021 intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM INCASO S.R.L. împotriva pârâtului Florean Dmitrii privind încasarea datoriei, a cheltuielilor de asistenţă juridică şi a cheltuielilor de judecată. Dacă pârâtul nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Iurie HÎRBU.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...