Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Lungu Anastasia, domiciliată

Кишинёв 2 Июля 2021, 07:07 Просмотров: 11
  • Газетное объявление
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Lungu Anastasia, domiciliată în mun. Chişinău, bd. Traian nr. 17/1, ap. 3, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir. 309, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr. 2-12354/21, pornită la cererea de chemare în judecată depusă de Î.M. Incaso S.R.L. împotriva Lungu Anastasiei privind încasarea datoriei ce rezultă din contractul de împrumut nr. 812647 din 04.09.2017 şi a cheltuielilor de judecată. Judecător Brăgaru Alina.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...