Prin prezenta, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune citarea publică a

Кишинёв 2 Июля 2021, 07:07 Просмотров: 19
  • Газетное объявление
Prin prezenta, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune citarea publică a pârâtului Preguza Grigore Teodor, născut la 10.01.2001, domiciliul în r. Străşeni, s. Oneşti, în vederea participării la examinarea cauzei civile intentate la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN Credits 2 all SRL către Preguza Grigore Teodor privind încasarea datoriei, în cadrul şedinţei de judecată stabilite pentru data de 12.08.2021, ora 11:30, care se va desfăşura în cadrul Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, sala nr.2, et. 2. Se explică că, publicarea în presă se consideră citare legală, iar în cazul în care partea nu se prezintă în judecată şi nu comunică instanţei motivul neprezentării, sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu solicită examinarea pricinii în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Elena Lupan.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...