Judecătoria Soroca sediul Floreşti înştiinţează pârâtul Carai Elena Anatolii, că

Бельцы 8 Июля 2021, 07:01 Просмотров: 14
  • Газетное объявление
Judecătoria Soroca sediul Floreşti înştiinţează pârâtul Carai Elena Anatolii, că pe rolul instanţei se află spre examinare, în ordinea prevăzută de art. 276(2)-276(4) CPC al RM, cauza civilă nr.2-1363/2020 la cererea de chemare în judecată înaintată de BC Moldova-Agroindbank SA către Carai Elena Anatolii privind încasarea sumei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil instanţa solicită pârâtului Carai Elena Anatolii de a se prezenta la sediul Judecătoriei Soroca sediul Floreşti, str. M.Eminescu nr. 1, pentru a recepţiona copia acţiunii şi de a depune referinţă asupra pricinii în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului comunicat. Totodată, se comunică pârâtului Carai Elena Anatolii că în cazul nedepunerii referinţei în termenul stabilit cauza va fi examinată în baza materialelor prezente la dosar. Judecător Elena Marandici.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Бельцы
Загрузка...