Judecătoria Soroca sediul Floreşti înştiinţează pârâtul Muturuc Victor Petru că

Бельцы 8 Июля 2021, 07:02 Просмотров: 18
  • Газетное объявление
Judecătoria Soroca sediul Floreşti înştiinţează pârâtul Muturuc Victor Petru că pe rolul instanţei se află spre examinare, în ordinea prevăzută de art. 276(2)-276(4) CPC al RM, cauza civilă nr.2-611/2021 la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM Incaso SRL către Muturuc Victor Petru privind încasarea sumei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil instanţa solicită pârâtului Muturuc Victor Petru de a se prezenta la sediul Judecătoriei Soroca sediul Floreşti, str. M.Eminescu nr. 1, pentru a recepţiona copia acţiunii şi de a depune referinţă asupra pricinii în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului comunicat. Totodată, se comunică pârâtului Muturuc Victor Petru că în cazul nedepunerii referinţei în termenul stabilit cauza va fi examinată în baza materialelor prezente la dosar. Judecător Elena Marandici.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Бельцы
Загрузка...