Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art

Кишинёв 9 Июля 2021, 07:09 Просмотров: 24
  • Газетное объявление
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art. 276/2 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică a pârâtei Cheltuitor Nadejda, născută la 10.08.1985, domiciliată în satul Căpriana, raionul Străşeni, despre examinarea cauzei civile intentate la acţiunea reclamantului Moldtelecom S.A. către Cheltuitor Nadejda cu privire la încasarea datoriei în mărime totală de3597,43 lei. Se comunică pârâtei că cauza se va examina în procedura cererilor cu valoare redusă, în procedură scrisă, fără citarea participanţilor la proces. Pârâta se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data comunicării publice, în adresa Judecătoriei Străşeni cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 01, şi a reclamantului o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii a referinţei în termenul stabilit de instanţă, pârâta este decăzută din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni, sediul Călăraşi, Valeriu ARHIP.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Кишинёв
Загрузка...