Judecatoria Drochia, sediul Central, solicita piritului Niocov Alexandru Iurie

Бельцы 15 Июля 2021, 07:01 Просмотров: 15
  • Газетное объявление
Judecatoria Drochia, sediul Central, (Judecatoriei Drochia, sediul Central, str. 31 August 7, oficiul 8, sala nr. 6), in conformitate cu art. 108, 276(2)-276(4) al CPC al RM, solicita piritului Niocov Alexandru Iurie, cu domiciliul in s. Gribova, r-l Drochia, in termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data publicarii prezentei citatii, sa prezinte instantei judecatoresti si reclamantului o referinta, precum si copii ale inscrisurilor necesare in sustinerea pozitilor sale, in cauza civila cu nr.2-807/2021, intentata la cererea de chemare in judecata inaintata de Societatea pe Actiuni "CET-NORD" impotriva lui Niocov Alexandru Iurie privind incasarea datoriei. A mentiona piritului ca, daca nu va depune referinta in termenul stabilit de judecator, va fi decazut din dreptul de a prezenta ulterior si solutionarea cererii se va face in baza materialelor anexate la dosar. In caz de neprezentare cauza va fi examinata in lipsa partilor absente. Judecator Rodica Chistruga.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Бельцы
Загрузка...