Executorul judecătoresc Vera Mighic anunţă pentru data de 30.07.2021, ora

Бельцы 15 Июля 2021, 07:01 Просмотров: 44
  • Газетное объявление
Executorul judecătoresc Vera Mighic anunţă pentru data de 30.07.2021, ora 14-00, licitaţia publică de vînzare a bunului imobil sechestrate pe data de 24.11.2020, din r-nul Drochia, satul Sofia, și anume: terenul pentru constructii - nr. cadastral 3635202.1456, cu suprafața 0,0913 ha, la preţul inițial de vînzare de 48 952,80 lei si terenul grădină (extravilan) - nr. cadastral 3635202.899 cu suprafaţa 0,3111 ha la preţul iniţial de vînzare de 11 556.00 lei ce-i aparține cu drept de proprietate lui Bucur Iurie Moisei. Doritorii de a participa la licitația publică vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de data de 29.07.2021 la contul special al executorului judecătoresc deschis la BC „Moldindconbank” SA, sucursala Bălți, c/f 30983128, IBAN MD96ML000000000225142196, acontul în mărime de 5% din prețul inițial al bunului și taxa de participare la licitație în mărime de 60,00 lei. Înregistrarea şi înmînarea biletelor de participare se va încheia cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Taxa de participare la licitaţie este de 3 u.c. - 60,00 lei. Privind condiţiile de participare la licitaţie sau alte informaţii suplimentare, Vă adresaţi la biroul executorului judecătoresc Vera Mighic, m.Bălţi str. Păcii 38 et.4 bir.9, tel./fax023127168, mob.069927860.
Поделитесь объявлением с друзьями
  • Бельцы
Загрузка...