Ajutor

Regulile de primire a anunțurilor pe site

 • Anunţurile se publică strict în conformitate cu tematica rubricilor sau subrubricilor cărora aparţin. În cazul în care textul anunțului dumneavoastră nu corespunde tematicii rubricii (subrubricii) alese, el va fi respins sau mutat și publicat în rubrica (subrubrica) cu tematica potrivită.

 • Nu se primesc anunţurile cu propuneri de cumpărare/vindere a unei mărfi, a unui serviciu, similare în conţinut, de la unul şi acelaşi utilizator, adică acelaşi anunţ, dar formulat diferit, aceste anunţuri se vor considera identice şi vor fi respinse de către moderator.

 • Anunţul poate conţine până la 1500 caractere.

 • Anunţurile sunt acceptate pentru publicare într-o singură limbă – rusă, română sau ucraineană.

 • Textul anunţului poate fi scris cu litere mici, cu excepţia primelor litere majuscule ale cuvintelor-titlu şi a numelor proprii. Cu registru superior pot fi scrise doar abrevierile.

 • În anunţ nu sunt admise date de contact. În cazul indicării datelor de contact în anunţ, acestea vor fi şterse la moderare.

 • În rubrica "Locuri de muncă oferte" este necesar ca textul anunţului să înceapă cu propoziţia despre oferta unei sprecialităţi concrete. Anunţurile care nu corespund condiţiei date vor fi publicate în subrubrica "Diverse".

 • În titlul anunţului se indică o scurtă informaţie publicitară despre produsul sau serviciul propus de Dvs. care trebuie să corespundă conţinutului anunţului. Nu se admite indicarea datelor de contact în titlul anunţului.

 • La plasarea anunţului foto, imaginea trebuie să ilustreze textul anunţului şi să fie în legătură semantică cu textul.

 • Imaginile trebuie să corespundă normelor etice și morale, să nu contravină legislației Republicii Moldova și Regulilor stabilite de către administrația site-ului.

 • Foto şi/sau video, care conţin numere de telefon, imagini a unor persoane, numere de înmatriculare vizibile ale automobilelor etc. vor fi respinse de către moderator. Excepție fac Utilizatori verificaţi.

 • În imagini şi prezentări video nu se admit informaţii de publicitate: logotip, denumire a unei companii, adrese exacte ş.a. Excepţie fac Utilizatorii verificaţi.

 • Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea anunţurilor fără a explica cauzele refuzului, de asemenea să modifice condiţiile şi regulile de publicare a anunţurilor, fără a anunţa preventiv şi a explica cauzele modificărilor.
 • Administrația site-ului are dreptul să refuze plasarea anunțului (publicității) sau să scoată anunțul (publicitatea) plasat(ă) anterior și să ceară confirmarea documentară a veridicității informațiilor publicitare, iar persoana care comandă serviciile de publicitate este obligată să le prezinte.
 • Folosirea sistemului intern de mesaje al site-ului www.makler.md nu se permite în scopul de a răspândi publicitatea mărfurilor/serviciilor sau alte mesaje, care nu sunt legate direct cu conținutul anunțului (publicității) concret plasat(e) pe site-ul indicat. Folosirea sistemului intern de mesaje a site-ului se permite, în exclusivitate, în scopul discuției între cititorul anunțului și persoana care plasează publicitatea a oricăror detalii privind conținutul anunțului (publicității) plasat(e) pe site, de exemplu: precizarea timpului de livrare, caracteristicile mărfii, negocierea etc. Utilizatorii site-ului care încalcă regulile de folosire a sistemului intern de mesaje vor fi blocați.

Redacţia avertizează

 • Toată responsabilitatea pentru conţinutul informaţiei publicate o poartă clientul, care a depus cererea pentru publicarea informaţiei.

 • Unii clienţi pot da dovadă de incorectitudine, contactând cu Dvs.
  Vă rugăm să fiţi anen
  ţi şi prudenţi.

 • Redacţia recomandă vizitatorilor site-ului, în timpul accesării anunţurilor, să ceară de la furnizorii de publicitate prezentarea licenţei, care le permite activitatea în domeniul concret.

 • Gratuit se primesc numai anunţurile de la persoanele care nu au ca scop să asigure o sursă constantă de venit, atât lor, cât şi altor persoane.

  Nu se publică

 • În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova nu se admit către publicare următoarele anunţuri:

  • anunţurile despre vânzarea-cumpărarea premiilor de stat ale Republicii Moldova, a documentelor personale, precum şi a formularelor acestora, a certificatelor de privatizare, a apartamentelor de stat, otrăvurilor, drogurilor, organelor umane, tuturor tipurilor de arme şi altor mijloace active de protecţie (cu excepţia armelor permise – de tip sport, arme de vânătoare, inclusiv şi celor istorice);

  • anunţurile care conţin caracteristicile şi prescripţiile preparatelor medicamentoase;

  • anunţurile, inadmisibile din motive etice;

  • anunţurile care vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare;

  • anunţurile fără prezentarea licenţei corespunzătoare potrivit legislaţiei în vigoare;

  • anunţuri cu caracter politic şi religios;

  • anunţuri despre pierderea ştampilelor, a documentelor, lichidarea întreprindelor se primesc numai la prezentarea documentelor corespunzătoare.

 • În conformitate cu art. 7 al Legii Republicii Moldova nr. 121 din 25 mai 2012 «Cu privire la asigurarea egalității» angajatorului i se interzice să plaseze anunțuri despre primirea la serviciu cu indicarea condițiilor și criteriilor, care împiedică sau favorizează anumite persoane după indicii de sex, vârstă, orientarea sexuală, naționalitate, rasă, limbă, religie sau convingeri, dizabilități, apartenență politică, și pe baza oricăror alte caracteristici similare.

 • Consultații gratuite privind neadmiterea discriminării puteți primi la numărul de telefon 08003-8003.

 • La plasarea anunțurilor despre primirea angajaților la serviciu, angajatorului i se recomandă să utilizeze denumirea profesiei în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor în Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 3 martie 2014. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120-126 din 23.05.2014.)
 • Nu se admite publicarea anunțurilor care urmăresc scopul creării și/sau extinderii schemelor piramidale de orice orientare deja existente.
 • Nu sunt admise spre publicare anunțurile de promovare a site-urilor de publicitatea (panourilor de anunțuri, etc.).


 

Atenţie! Încălcarea repetată a regulilor date poate aduce la limitarea accesului pe site pentru o perioadă îndelungată!

 

Activităţi licenţiate

 

Nr. crt. Actul permisiv Autoritatea emitentă
1 Licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet Agenţia Servicii Publice
2 Licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate
3 Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr.57/2006, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr.57/2006, produse de producătorii autohtoni
4 Licenţă pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat
5 Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată
6 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă
7 Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
8 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională
9 Licenţă pentru activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic
10 Licenţă pentru activitatea de broker vamal
11 Licenţă pentru activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat); şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat)
12 Licenţă pentru activitate de întreţinere a cazinoului
13 Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară
14 Licenţă pentru activitatea farmaceutică Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
15 Licenţă pentru activitatea băncilor Banca Naţională a Moldovei
16 Licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (a unităţilor de schimb valutar, altor decît băncile)
17 Licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale
18 Licenţă pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societăţile emitente de monedă electronică
19 Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare Comisia Naţională a Pieţei Financiare
20 Licenţă pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii
21 Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut
22 Licenţă pentru activitatea pe piaţa de capital: societate de investiţii, operator pe piaţa de capital, societate de administrare fiduciară a investiţiilor
23 Licenţă pentru activitatea biroului istoriilor de credit
24 Licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
25 Licenţă pentru producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice
26 Licenţă pentru producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare
27 Licenţă pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună
28 Licenţă pentru activitatea de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice
29 Licenţă pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale; producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale
30 Licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
31 Licenţă pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Loading...