Ajutor

Utilizator Verificat


Utilizator confirmat – este utilizatorul, înregistrat pe site (www.makler.md sau www.makler.ua) şi care a confirmat personalitatea sa, prezentând administraţiei site-ului copiile documentelor respective.
Utilizatorul confirmat este marcat cu simbolul проверенный пользователь. Acest simbol este afişat lângă numele utilizatorului în fiecare anunţ, plasat pe site.

Oportunităţi suplimentare pentru utilizatorii confirmaţi

Utilizatorul confirmat, în exclusivitate, are dreptul:
  • în textul anunţului să indice orice date de contact – adrese, numere de telefon (fără activare), ICQ, Skype, referinţe la orice surse din internet (conţinutul cărora nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu regulile site-ului) etc.;
  • să plaseze în anunţurile proprii orice (corespunzătoare tematicii anunţului) imagini şi/sau înregistrări video, care conţin imagini vizuale de feţe ale persoanelor, plăcuţe cu semne de înmatriculare ale vehiculelor, logouri şi alte imagini, utilizarea cărora nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare, normelor de etică şi moralitate, de asemenea şi regulilor stabilite de către administraţia site-ului;
  • să plaseze anunţuri, legate de desfăşurarea activităţilor licenţiate;
  • să plaseze anunţuri despre pierderea documentelor, de asemenea şi anunţuri despre anularea documentelor;
  • să plaseze anunţuri, plasarea cărora pentru utilizatorii neconfirmaţi nu este admisă, la discreţia administraţiei site-ului.

Procedura de înregistrare ca utilizator confirmat

Orice persoană înregistrată pe site şi doreşte să devină utilizator confirmat, trebuie:
  • să îndeplinească cererea anunţului corespunzătoare cu indicarea numelui de utilizator (adresa de e-mail) pe site;
  • să anexeze la cerere copia unui document de identitate/copia certificatului despre înregistrarea persoanei juridice, copia licenţei pentru activitatea anunţată în publicitate etc. În scopul de verificare a publicităţii/anunţului, administraţia site-ului are tot dreptul să ceară prezentarea documentelor suplimentare. Toate copiile documentelor trebuie să fie legalizate la notar sau trebuie prezentate originalele documentelor indicate pentru a fi comparate cu copiile anexate;
  • personal sau printr-un reprezentant autorizat să depună formularul şi anexele la acesta, la redacţia ziarului «MAKLER» sau la punctele de primire a anunţurilor în ziarul «MAKLER».
  • în decurs de o zi lucrătoare, din momentul primirii de către administraţia site-ului a cererii şi tuturor documentelor de confirmare, statutul de utilizator înregistrat pe site va fi schimbat pe altul nou - «Utilizator confirmat».
Anunţurile în ziar, primite la punctele de primire a anunţurilor în ziarul «MAKLER» şi plasate pe site, la fel sunt plasate de către persoanele care au confirmat datele lor de identitate.
 
Loading...