Ajutor

Regulile de primire a anunțurilor pe site

 • Anunţurile se publică strict în conformitate cu tematica rubricilor sau subrubricilor cărora aparţin. Dacă textul anunţului Dvs. nu corespunde cu tematica rubricii (subrubricii) alese, el va fi transferat şi apoi publicat în rubrica (subrubrica) cu tematica corespunzătoare.

 • Nu se primesc anunţurile cu propuneri de cumpărare/vindere a unei mărfi, a unui serviciu, similare în conţinut, de la unul şi acelaşi utilizator, adică acelaşi anunţ, dar formulat diferit, aceste anunţuri se vor considera identice şi vor fi respinse de către moderator. 

 • În titlul anunţului se indică o scurtă informaţie publicitară despre produsul sau serviciul propus de Dvs. care trebuie să corespundă conţinutului anunţului. Nu se admite indicarea datelor de contact în titlul anunţului, repetarea semnelor de punctuație, a literelor, a numerelor și utilizarea simbolurilor specialе (emoticoane/emoji).

 • Anunţul poate conţine până la 1500 caractere.

 • Anunţurile sunt acceptate pentru publicare într-o singură limbă – rusă, română sau ucraineană.

 • Textul anunţului poate fi scris cu litere mici, cu excepţia primelor litere majuscule ale cuvintelor-titlu şi a numelor proprii. Cu registru superior pot fi scrise doar abrevierile.

 • În anunţ nu sunt admise date de contact. În cazul indicării datelor de contact în anunţ, acestea vor fi şterse la moderare.

 • Textul anunțului poate conține repetarea semnelor de punctuație, a simbolurilor speciale (emoticoane/emoji ) "! = ? % * / | \ \ ► ■▲ pentru a enumera produsele/serviciile sau pentru a împărți textul în paragrafe,  cu un număr limitat - nu mai mult de 1-3 la sfârșitul propoziției și doar 1 (unul) la începutul propoziției.

 • În rubrica "Locuri de muncă oferte" este necesar ca textul anunţului să înceapă cu propoziţia despre oferta unei sprecialităţi concrete. Anunţurile care nu corespund condiţiei date vor fi publicate în subrubrica "Diverse".

 • La plasarea anunţului foto, imaginea trebuie să ilustreze textul anunţului şi să fie în legătură semantică cu textul.

 • Fotografia/imaginea trebuie să corespundă normelor morale şi etice, să nu vină în contradicţie cu legislaţia şi cu Regulile redacţiei.

 • Foto şi/sau video, care conţin numere de telefon, imagini a unor persoane, numere de înmatriculare vizibile ale automobilelor etc. vor fi respinse de către moderator. Excepție fac Utilizatorii confirmaţi.

 • În imagini şi prezentare video nu se admit informaţii de publicitate: logotip, denumire a unei companii, adrese exacte ş.a. Excepţie fac Utilizatori confirmaţi.

 • Redacţia îşi rezervă dreptul de a refuza publicarea anunţurilor fără a explica cauzele refuzului, de asemenea să modifice condiţiile şi regulile de publicare a anunţurilor, fără a anunţa preventiv şi a explica cauzele modificărilor.
   

  Redacţia avertizează

   

 • Toată responsabilitatea pentru conţinutul informaţiei publicate o poartă clientul, care a depus cererea pentru publicarea informaţiei.

 • Unii clienţi pot da dovadă de incorectitudine, contactând cu Dvs.
  Vă rugăm să fiţi prudenţi.

 • Redacţia recomandă vizitatorilor site-ului, în timpul accesării anunţurilor, să ceară de la furnizorii de publicitate prezentarea licenţei, care le permite activitatea în domeniul concret.

 • Gratuit se primesc numai anunţurile de la persoanele care nu au ca scop să asigure o sursă constantă de venit, atât lor, cât şi altor persoane.
   

  Nu se publică

   

 • În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova nu se admit către publicare următoarele anunţuri:

  • anunţurile despre vânzarea-cumpărarea premiilor de stat ale Republicii Moldova, a documentelor personale, precum şi a fişelor însoţitoare ale acestora, a certificatelor de privatizare, a apartamentelor de stat, otrăvurilor, drogurilor, organelor umane, tuturor tipurilor de arme şi altor mijloace active de protecţie (cu excepţia armelor permise – de tip sport, arme de vânătoare, inclusiv şi celor istorice);

  • anunţurile care conţin caracteristicile şi prescripţiile preparatelor medicamentoase;

  • anunţurile, inadmisibile din motive etice;

  • anunţurile care vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare;

  • anunţurile fără prezentarea licenţei corespunzătoare potrivit legislaţiei în vigoare;

  • anunţuri cu caracter politic şi religios;

  • anunţuri despre pierderea ştampilelor, a documentelor, lichidarea întreprindelor se primesc numai la prezentarea documentelor corespunzătoare.

 • nu se admite publicarea anunțurilor care urmăresc scopul creării și/sau extinderii piramidelor de referință de orice orientare deja existente.

 • Atenţie! Încălcarea repetată a acestor drepturi poate aduce la accesul restricţionat pe site pentru o perioadă îndelungată!!!

  Activităţi licenţiate

  Reguli de plasare a anunţurilor cu propunerea serviciilor supuse licenţierii

 • La plasarea anunţurilor cu propunerea serviciilor supuse licenţierii se cere indicarea numărului licenţei şi denumirea autorităţii, care a emis licenţa.

 • Activități licențiate pe teritoriul Republicii Moldova:

  • De către Camera de Licențiere:

   • activități de audit;

   • activități de evaluare imobiliară;

   • activitățile burselor de mărfuri;

   • operațiuni cu metale și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet;

   • activități în domeniul jocurilor de noroc: organizarea și petrecerea loteriilor (cu excepția monopolului de stat, exercitată în conformitate cu Legea cu privire la jocurile de noroc nr. 285-XIV din 18 februarie 1999), întreținerea cazinourilor, exploatarea aparatelor de joc cu câștig bănesc, stabilirea mizelor în competiții sportive;

   • importarea și păstrarea spirtului etilic; importarea produselor alcoolice și/sau a berii, păstrarea lor și realizarea angro;

   • producerea spirtului etilic, berii, produselor alcoolice, cu excepția vinurilor și a băuturilor pe bază de vin și/sau păstrarea, realizarea angro a spirtului etilic, a berii și produselor alcoolice, cu excepția vinurilor și a băuturilor pe bază de vin, produse de către producătorii autohtoni;

   • importarea produselor din tutun; importarea și/sau prelucrarea industrială a tutunului; producerea produselor din tutun și/sau realizarea angro a produselor din tutun și tutunului fermentat;

   • activitatea farmaceutică veterinară și/sau îngrijirea veterinară (în afară de activitatea, efectuată de către Serviciul Veterinar de Stat);

   • importarea și/sau realizarea mijloacelor cu recomandație fitosanitară și a mijloacelor, care sporesc fertilitatea solului;

   • transportul pasagerilor cu mijloacele de transport public;

   • proiectarea tuturor tipurilor de construcții, dezvoltare urbană, a structurilor de inginerie și rețele, lucrări de reconstrucție, restaurare;

   • construirea edificiilor și/sau construcțiilor de inginerie, structurilor de inginerie și rețele, lucrări de reconstrucție, consolidare, restaurare;

   • extragerea mineralelor și/sau îmbutelierea apei minerale și naturale potabile;

   • activități topografice geodezice și cartografice;

   • colectarea, păstrarea, prelucrarea, realizarea, de asemenea exportul de metale negre și neferoase, baterii uzate, inclusiv în formă prelucrată;

   • importul și/sau producerea, depozitarea, realizarea angro a substanțelor și materialelor chimice toxice, de asemenea și alte produse chimice de uz casnic;

   • producerea și distrugerea ștampilelor;

   • activități de detectivi sau de securitate privată;

   • montarea și/sau reglarea, deservirea tehnică a sistemelor automatizate de detectare și stingere a incendiilor, de asemenea a sistemelor de protecție fum și alerte de incendiu;

   • producerea, asamblarea, importarea și/sau exportarea, reexportarea, comerțul cu armament și muniții civile și repararea armelor civile;

   • producerea, importarea și/sau exportarea, reexportarea, comerțul, păstrarea și efectuarea exploziilor în scopuri civile;

   • producerea, asamblarea, importarea, exportarea, reexportarea, păstrarea focurilor de artificii și acordarea serviciilor "Spectacole pirotehnice și focuri de artificii" cu articole pirotehnice de divertisment de uz profesional;

   • importarea, exportarea, elaborarea, producerea și punerea în aplicare a mijloacelor criptografice și tehnice de protecție a informației, echipament tehnic special, destinat informațiilor secrete; acordarea serviciilor în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației (cu excepția activităților desfășurate de autoritățile publice înzestrate cu acest drept în conformitate cu legislația);

   • activitatea farmaceutică, inclusiv cu aplicarea preparatelor narcotice și/sau psihotrope, efectuată de către întreprinderile și/sau instituțiile farmaceutice (pentru întreprinderile și instituțiile noi până la primirea certificatului de acreditare), cu excepția cazurilor de modificare sau completare a activității;

   • producerea, realizarea, deservirea tehnică și repararea dispozitivelor medicinale, inclusiv a opticii;

   • acordarea ajutorului medical de către instituțiile private de sănătate (pentru instituțiile noi până la primirea certificatului de acreditare), cu excepția cazurilor de modificare sau completare a activității;

   • activități, legate de ocuparea forței de muncă a cetățenilor în țară și/sau peste hotarele ei, activități de implicare/înscriere a studenților în programele de schimb cultural și educațional, care prevăd acordarea muncii temporare plătite în perioada vacanței de vară;

   • actvități turistice;

   • activități de depozitare a cerealelor cu emiterea certificatelor de depozitare a cerealelor;

   • activitățile magazinelor duty free, inclusiv pentru deservirea corpurilor diplomatice;

   • activitățile brokerilor vamali;

   • de către Banca Națională a Moldovei:

    • activitățile băncilor și caselor de schimb valutar (altele decât băncile);

    • de către Comisia națională a pieții financiare:

     • activități de asigurare (reasigurare), a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare;

     • activități de gestionare a activelor fondurilor de pensii private;

     • activitățile asociațiilor de economisire și credit;

     • activități profesionale pe piața valorilor mobiliare;

     • activitățile birourilor de credit;

      

     Acord de utilizare

     • de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică:

      • importarea și realizarea angro și/sau cu amănuntul a benzinei, diesel și/sau gazului lichefiat la stații de alimentare;

      • producerea energiei electrice; transmiterea și/sau dispecerizarea centrală a energiei electrice; distribuirea energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate;

      • producerea sau depozitarea gazelor naturale; producerea combustibililor regenerabili; distribuirea gazelor naturale; furnizarea și/sau distribuirea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate;

      • de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației:

       • utilizarea frecvențelor radio sau canalelor radio și/sau resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice;

       • servicii de creare, implementare și asigurare a sistemelor informaționale automatizate de stat, inclusiv produse software;

       • de către Consiliul de Coordonare al Audiovizualului:

        • activități de difuzare în scopul distribuirii complexelor de programe prin mijloace radioelectronice terestre și/sau cu ajutorul mijloacelor de comunicare, cu excepția celor radioelectronice.

      • Redacţia recomandă solicitarea licenţei la adresarea conform anunţurilor cu propunerea serviciilor care necesită licenţiere, care permite activităţi într-un domeniu concret de servicii.

Loading...