Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Cimişlia, sediul Leova (or.Leova, str. Unirii 32), înştiinţează cet

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 19
Judecătoria Cimişlia, sediul Leova (or.Leova, str. Unirii 32), înştiinţează cet. Cebotari Vitalii, cu ultimul domiciliu în or. Leova, str. Cahul nr. 13, că pe rolul instanţei se află spre examinare, cererea de chemare în judecată depusă de SA "MOLDTELECOM" către Cebotari Vitalii, cu privire la încasarea datoriei, conform procedurii scrise în cazul cererilor cu valoare redusă. În scopul asigurării unui proces echitabil, instanţa solicită pârâtului Cebotari Vitalii, să se prezinte la sediul judecătoriei în termen de 30 de zile din data publicării prezentului aviz, pentru a recepţiona copia acţiunii şi a depune referinţă scrisă la cererea de chemare în judecată. Neprezentarea în termen a referinţei, a probelor şi a înscrisurilor nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor şi a probelor anexate la dosar. Judecător Silvia Guriţanu.
  • Chişinău
Loading...