Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu prevederile art. 108, art. 276(2) –276(4) Cod

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 23
În conformitate cu prevederile art. 108, art. 276(2) –276(4) Cod de procedură civilă, Judecătoria Orhei (sediul Central), sediul mun. Orhei, str. V. Mahu, 135, comunică pârâtului Chiperi Vitalii, domiciliul mun. Orhei, str. Vasile Lupu 166, ap. 12, despre faptul acceptării în procedura prevăzută pentru examinarea cererilor cu valoare redusă, a cererii de chemare în judecată depusă de SA "Moldtelecom" împotriva pârâtului Chiperi Vitalii, cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. Se propune pârâtului Chiperi Vitalii în termen de 30 de zile, de la publicarea prezentei notificări, să facă cunoştinţă cu materialele cauzei şi după caz să prezinte instanţei de judecată (Judecătoria Orhei sediul Central, cu sediul mun.Orhei, str. V. Mahu, 135, Judecător Vitalie Pîslariuc, et. 1, sala 3), referinţă şi toate probele care confirmă circumstanţele pe care îşi întemeiază obiecţiile. Se explică pârâtului, că procedura de examinare a cererilor cu valoare redusă este scrisă şi nu presupune citarea participanţilor la proces, iar dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit, examinarea cauzei va avea loc în baza materialelor anexate la dosar. Judecătoria Orhei (sediul Central) Judecător Vitalie Pîslariuc.
  • Chişinău
Loading...