Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Orhei, sediul Teleneşti, comunică lui Ciornîi Anton, cu domiciliu

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 23
Judecătoria Orhei, sediul Teleneşti, comunică lui Ciornîi Anton, cu domiciliu în satul Mihălaşa, raionul Teleneşti, că pe rolul instanţei se află în examinare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată înaintată de Întreprinderea Mixtă "Incaso" S.R.L. împotriva pârâtului Ciornîi Anton, privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată (dosar nr.2-977/2023, nr.e. 2-23153918-38-2-31102023). Pârâtul Ciornîi Anton este obligat, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, să prezinte referinţă scrisă privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare care confirmă obiecţiile sale, prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Orhei (sediul Teleneşti), or. Teleneşti, strada Ştefan cel Mare 6. Se explică pârâtului că în cazul nedepunerii referinţei şi probelor în termenul stabilit, soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Ludmila IARMALIUC.
  • Chişinău
Loading...