Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică pârâtului Vadim Nicolaev cererea de

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 20
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică pârâtului Vadim Nicolaev cererea de chemare în judecată formulată de S.A. "Moldtelecom" către Vadim Nicolaev cu privire la încasarea datoriei. Se stabileşte pârâtului un termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz în cadrul căruia urmează să prezinte instanţei judecătoreşti pe adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, bir. 711, şi reclamantului referinţa, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare. Se explică pârâtului că neprezentarea în termen a referinţei nu împiedică soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Ecaterina Silivestru.
  • Chişinău
Loading...