Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu art. 108, 185, 186, 276 (2-4) Cod

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 19
În conformitate cu art. 108, 185, 186, 276 (2-4) Cod de procedură civilă, se anunţă citarea pârâtului Gaifulin Ruslan, născut la 19.01.1999, cu ultimul domiciliu în or. Teleneşti, str. Ion Vodă 13, ap. 24, pentru a se prezenta la Judecătoria Orhei, sediul Teleneşti, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, pentru înmânarea copiilor de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile depuse de ÎM "INCASO" S.R.L. împotriva pârâtului Gaifulin Ruslan, privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată (dosar nr.2-987/2023). Referinţa şi toate probele suplimentare, în condiţiile art. 276/3 alin.(3) Cod de procedură civilă urmează a fi prezentate în termen de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pârâtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Orhei (sediul Teleneşti) Gheorghe Ciobanu.
  • Chişinău
Loading...