Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Căuşeni, sediul Ştefan Vodă, în conformitate cu art.276/2-276/4 CPC

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 16
Judecătoria Căuşeni, sediul Ştefan Vodă, în conformitate cu art.276/2-276/4 CPC al RM, informează pârâtul Goltescu Ion Boris, ultimul domiciliu cunoscut r. Ştefan Vodă, sat. Volintiri, despre aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în judecată cu valoare redusă depusă de "Moldtelecom" SA către Goltescu Ion Boris, cu privire la încasarea datoriei. Se informează pârâtul Goltescu Ion Boris, în termen de 30 zile din data publicării avizului, despre necesitatea prezentării sale la Judecătoria Căuşeni sediul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Grigore Vieru 6, bir.2, pentru înmânarea cererii de chemare în judecată cu actele anexate, ulterior cu prezentarea referinţei şi a înscrisurilor în susţinerea poziţiei sale. Se atenţionează pârâtul că dacă nu va depune referinţa în termenul stabilit, cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar, fără citarea părţilor, la data de 17 ianuarie 2024 ora 15.30. Judecător Ciocîrtă-Rusu Olesea.
  • Chişinău
Loading...