Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică lui Grajdian Svetlana domiciliat în

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 34
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, comunică lui Grajdian Svetlana domiciliat în mun. Chişinău, str. Alecu Russo 18/1, ap. 69, că pe rolul instanţei se află în examinare în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "Incaso" SRL împotriva lui Grajdian Svetlana cu privire la încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. Pârâtul Grajdian Svetlana este obligat în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz să prezinte referinţa scrisă privind acţiunea reclamantei şi toate probele necesare care confirmă obiecţiile sale, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, bir. 806. Se explică pârâtului că în cazul nedepunerii referinţei şi probelor în termenul stabilit, soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Potînga Iurie.
  • Chişinău
Loading...