Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu art.276/2-276/4 Cod de Procedură Civilă, se înştiinţează

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 15
În conformitate cu art.276/2-276/4 Cod de Procedură Civilă, se înştiinţează pârâtul Groza Igor, înregistrat la domiciliu în mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Florilor nr. 2, ap. 36, despre faptul că, în procedura Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, se află spre examinare cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, depusă de SA "Moldtelecom" către Groza Igor, cu privire la încasarea datoriei. Se informează pârâtul Groza Igor, că, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului poate să prezinte referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare, în cancelaria Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162. Neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor din dosar. Judecător în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, Muruianu Maria.
  • Chişinău
Loading...