Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Drochia, cu sediul în or. Glodeni, în conformitate cu

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 22
Judecătoria Drochia, cu sediul în or. Glodeni, în conformitate cu prevederile art. 276(2) – 276 (4) CPC al RM, înştiinţează cet. HRINCU GALINA, a.n. 29.08.1966, cu ultimul domiciliu în r. Glodeni, s. Ciuciulea, în calitate de pârât, despre faptul că pe rolul instanţei se află spre examinare cererea de chemare în judecată cu valoare redusă cu nr.2-1117/2023, înaintată de către OCN "MONEDA CREDIT" S.R.L. vs. HRINCU GALINA cu privire la încasarea datoriei. Se informează pârâtul HRINCU GALINA, că în termen de 30 de zile din data publicării avizului, poate să prezinte referinţa, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare. Neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor anexate la dosar. Şedinţa judiciară pe cauza dată va avea loc la data de 12.01.2024 la ora 10.00, în oraşul Glodeni, strada Ştefan cel Mare, 7, biroul 7, pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti, la care sunteţi în drept de a vă prezenta pentru înmânarea hotărârii judecătoreşti. Se obligă reclamantul să publice citarea publică, în termen de 5 zile din data primirii. Judecător Vasile NOGAI.
  • Chişinău
Loading...