Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu prevederile art. 108, 276(2) – 276(4) Cod

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 18
În conformitate cu prevederile art. 108, 276(2) – 276(4) Cod de Procedură Civilă, Judecătoria Ungheni, cu sediul în mun. Ungheni, str. Naţională, 10/1, solicită pârâtului Şaru Vadim, cu ultimul domiciliu cunoscut r. Ungheni, sat. Cioropcani, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentului anunţ, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiei sale, în cauza civilă nr.2-2966/2023, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către ÎM "INCASO" SRL împotriva lui Şaru Vadim, privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată. A menţiona pârâtului dacă nu va depune referinţă în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a le prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar, fără citarea părţilor. Judecător Valentina Stratulat.
  • Chişinău
Loading...