Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, înştiinţează cet. Slobodeniuc Anatolie, domiciliată în

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 15
Judecătoria Cimişlia, sediul Leova, înştiinţează cet. Slobodeniuc Anatolie, domiciliată în or. Leova, str. Gribov nr. 25, că în procedura judecătorului se află spre examinare (în procedură scrisă), cererea de chemare în judecată înaintată de S.A. "Moldtelecom" către Slobodeniuc Anatolie, privind încasarea datoriei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanţa solicită pârâtului Slobodeniuc Anatolie de a se prezenta în termen de 30 de zile de la data publicării de la prezentul aviz, la sediul Judecătoriei Cimişlia (sediul Leova), str. Unirii 32, pentru a recepţiona copia acţiunii şi a depune referinţă asupra cauzei. Se explică pîrîtului, că neprezentarea în termen a referinţei, probelor şi a înscrisurilor nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor şi probelor din dosar. Judecător Brînza Andrei.
  • Chişinău
Loading...