Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Straistari Vladimir, domiciliat

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 14
Judecătoria Chişinău (sediul Centru) solicită prezentarea lui Straistari Vladimir, domiciliat în mun. Chişinău, str. Petru Rareş, nr. 10, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, în bir. 309, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, pentru a-i fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate, în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr. 2-20656/23, pornită la cererea de chemare în judecată depusă de Î.M. "Incaso" S.R.L. împotriva lui Straistari Vladimir, privind încasarea datoriei rezultate din contractul de credit nr. AG5123153 din 23.06.2018 şi a cheltuielilor de judecată. Judecător Brăgaru Alina.
  • Chişinău
Loading...