Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu art. 108, art. 276(2) – 276(4) CPC

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 15
În conformitate cu art. 108, art. 276(2) – 276(4) CPC, Judecătoria Orhei, cu sediul mun. Orhei, str. V. Mahu, 135, solicită pârâtului Petrov Octavian, cu adresa de domiciliu înregistrat în s. Cihoreni, raionul Orhei, în termen de 30 de zile, calculat de la data publicării prezentei citaţii, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului o referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare în susţinerea poziţiei sale, în cauza civilă nr.2-2509/2023, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM "INCASO" SRL împotriva lui Petrov Octavian privind încasarea datoriei şi compensarea cheltuielilor judiciare. Dacă pârâtul nu va depune referinţa în termenul stabilit de judecător, va fi decăzut din dreptul de a o prezenta ulterior şi soluţionarea cererii se va face în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Cristina TROIANOVSCHI.
  • Chişinău
Loading...