Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. Testemiţanu 2, sala

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 15
Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. Testemiţanu 2, sala 1), comunică pârâtei Popescu Elizaveta, cu ultimul domiciliu în s. Vişniovca, r-nul Cantemir, despre cererea de chemare în judecată cu valoarea redusă, înaintată la cererea ÎM "INCASO" S.R.L. privind încasarea datoriei şi a cheltuielilor de judecată, dosar nr.2-684/2023. Se stabileşte pârâtei Popescu Elizaveta termen de 30 zile, din data publicării avizului, să prezinte instanţei judecătoreşti şi reclamantului referinţa, precum şi copiile de pe înscrisurile necesare. Se explică pârâtei Popescu Elizaveta că neprezentarea în termen a referinţei nu împiedică soluţionarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Mihail OSADCII.
  • Chişinău
Loading...