Anunțul nu se mai publică pe site

Prin prezenta, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, în conformitate cu art

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 15
Prin prezenta, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, în conformitate cu art. 108, 276(2) – 276 (4) CPC al RM, solicită prezentarea cetăţeanului Roşca Sergiu, domiciliat în r-l Călăraşi, s. Hirova, în termen de 5 zile din data publicării avizului, pentru examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, depusă de ÎM "Incaso" SRL către Roşca Sergiu privind încasarea datoriei, pentru a ridica cererea de chemare în judecată cu anexele în vederea prezentării referinţei în termen de 30 de zile din data publicării avizului. Se explică pârâtului, că neprezentarea pentru ridicarea actelor, inclusiv neprezentarea referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor anexate la dosar fără convocarea părţilor în şedinţa de judecată. Se explică că, publicarea în presă se consideră citare legală, iar în cazul în care partea nu se prezintă în judecată şi nu comunică instanţei motivul neprezentării, sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, nu solicită examinarea pricinii în lipsa sa, instanţa o examinează în lipsa acestuia. Judecător Ala Ucrainţeva.
  • Chişinău
Loading...