Anunțul nu se mai publică pe site

Se aduce la cunoştinţa cet. Rotari Cătălin, domiciliat în mun

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 24
Se aduce la cunoştinţa cet. Rotari Cătălin, domiciliat în mun. Soroca, str. Serii 21 că, în Judecătoria Soroca (sediul central) în gestiunea judecătorului Lina Popescu se află spre examinare în ordinea procedurii cererilor cu valoare redusă cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎM "INCASO" SRL către Rotari Cătălin privind încasarea datoriei în care dumnealui are calitatea de pârât. Se comunică cet. Rotari Cătălin că în termen de 30 de zile din ziua publicării prezentului anunţ este obligată de a depune referinţa la cererea de chemare în judecată prin intermediul Cancelariei Judecătoriei Soroca (sediul central). Se avertizează cet. Rotari Cătălin, că în cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit va fi decăzută din dreptul de a mai depune probe, instanţa de judecată urmând a soluţiona litigiul în baza probelor administrate la dosar. Judecător Lina Popescu/
  • Chişinău
Loading...