Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Orhei (sediul Teleneşti) (str. Ştefan cel Mare-6) potrivit art

Chişinău 30 Noiembrie 2023, 07:10 Vizualizări: 18
Judecătoria Orhei (sediul Teleneşti) (str. Ştefan cel Mare-6) potrivit art. 108 CPC informează cet. Rotari Nicolae, că pe rolul instanţei se află spre examinare, în ordinea prevăzută de art. 276/2- 276/4 CPC al RM, cauza civilă nr.2-681/2023 la cererea depusă de ÎM "INCASO" SRL către Rotari Nicolae, privind încasarea datoriei. Instanţa solicită pârâtul de a se prezenta la Judecătoria Orhei sediul Teleneşti pentru a recepţiona copia cererii de chemare în judecată şi înscrisurile şi a depune referinţă asupra cauzei în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în baza materialelor anexate la dosar. Judecător Popa Gheorghe.
  • Chişinău
Loading...