Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Cimişlia, sediul Central, înştiinţează cet. Bairamov Bairam Esem, a.n.08.07.1990

Chişinău 25 Ianuarie 2024, 07:09 Vizualizări: 20
Judecătoria Cimişlia, sediul Central, înştiinţează cet. Bairamov Bairam Esem, a.n.08.07.1990, domiciliat în or. Basarabeasca, str. 31 August nr. 8, că în procedura judecătorului se află spre examinare (în procedură scrisă) cererea de chemare în judecată înaintată de reprezentantul ÎM "Incaso" SRL către Bairamov Bairam privind încasarea datoriei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, instanţa solicită pârâtului Bairamov Bairam Esem de a se prezenta în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, la sediul Judecătoriei Cimişlia Central (Cimişlia), str. C. Stamati 1, pentru a recepţiona copia acţiunii şi a depune referinţă asupra cauzei. Se explică pârâtului că neprezentarea în termen a referinţei, probelor şi a înscrisurilor nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor şi probelor din dosar. Judecător CARAPIREA Veronica.
  • Chişinău
Loading...