Anunțul nu se mai publică pe site

Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art

Chişinău 25 Iunie 2021, 07:07 Vizualizări: 30
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art. 276 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică pârâtului Damaschin Ion, născut la 01.02.1969, domiciliat în oraşul Călăraşi, str. Toma Ciorbă nr. 4 apart.10 despre examinarea cauzei civile intentată la acţiunea reclamantului O.C.N. "lute Credit” S.R.L. împotriva lui Damaschin Ion cu privire la încasarea datoriei în mărime totală de27 325,24 lei. Se comunică pârâtului că cauza se va examina în procedura cererilor cu valoarea redusă, în procedura scrisă, fără citarea participanţilor la proces. Pârâtul se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data comunicării publice, în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 01, şi a reclamantului, o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii a referinţei în termenul stabilit de instanţă, pârâtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Valeriu ARHIP.
  • Chişinău
Loading...