Anunțul nu se mai publică pe site

Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art

Chişinău 25 Iunie 2021, 07:07 Vizualizări: 32
Prin prezenta, în temeiul prevederilor art. 100, 108 şi art. 2762 alin. (3) din Codul de procedură civilă, Judecătoria Străşeni, sediul Călăraşi, dispune comunicarea publică pârâtului Pogonii Mişeli, născut la23.10.1992, domiciliat în oraşul Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 24 apart. 4, despre examinarea cauzei civile intentaă la acţiunea reclamantului Î N „INCASO” S.R.L. către Pogonii Mişeli cu privire la încasarea datoriei în mărime totală de 3800 lei. Se comunică pârâtului că cauza se va examina în procedura cererilor cu valoarea redusă, în procedura scrisă, fără citarea participanţilor la proces. Pârâtul se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data comunicării publice, în adresa Judecătoriei Străşeni, cu sediul în or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 153, biroul nr. 01, şi a reclamantului, o referinţă, precum şi toate probele necesare, în două exemplare de copii de pe ea şi de pe înscrisurile anexate. În cazul nedepunerii a referinţei în termenul stabilit de instanţă, pârâtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza se va examina în baza materialelor anexate la dosar. Judecătorul Judecătoriei Străşeni Valeriu ARHIP.
  • Chişinău
Loading...