Anunțul nu se mai publică pe site

Rezanu Veronica cu ultimul domiciliu în Chişinău, Băcioi, str. Independenţei

Chişinău 25 Iunie 2021, 07:07 Vizualizări: 27
Rezanu Veronica cu ultimul domiciliu în Chişinău, Băcioi, str. Independenţei 49 este invitată în termen de 30 zile de la data publicării prezentului aviz, la Judecătoria Chişinău (sediul centru), mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 162, bir. 407 in calitate de pârât, pentru a le fi înmânate cererea de chemare în judecată şi actele anexate în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă (nr.2-8280/21) intentată de ÎM INCASO SRL ce are ca obiect acţiunea de încasare a datoriei. Judecător Holban Vladislav.
  • Chişinău
Loading...