Anunțul nu se mai publică pe site

În conformitate cu art. 276(2)-276(4) Cod de Procedură Civilă, se

Chişinău 2 Iulie 2021, 07:07 Vizualizări: 25
În conformitate cu art. 276(2)-276(4) Cod de Procedură Civilă, se înştiinţează pârâtul Coroleţchii Nicolai domiciliată în mun. Chişinău, str. Constantin Brâncuţi nr. 148, ap. 54, despre faptul că, în procedura judecătorului Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, se află spre examinare cererea de chemare în judecată cu valoare redusă, depusă de OCN Credits 2 ALL SRL către Coroleţchii Nicolai cu privire la încasarea datoriei. Se informează pârâtul Coroleţchii Nicolai că, în termen de 30 de zile de la publicarea avizului poate să prezinte referinţă, precum şi copii de pe înscrisurile necesare, în cancelaria Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162. Neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea pricinii în baza materialelor din dosar. Examinarea cererii menţionate va avea loc în lipsa părţilor la data de 04 august 2021. Judecător în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, Muruianu Maria.
  • Chişinău
Loading...