Anunțul nu se mai publică pe site

Judecătoria Orhei (sediul Teleneşti, str. Ştefan cel Mare-6), potrivit art

Chişinău 2 Iulie 2021, 07:07 Vizualizări: 22
Judecătoria Orhei (sediul Teleneşti, str. Ştefan cel Mare-6), potrivit art. 108 CPC, informează pârâtul Podcenco Vladimir Ion, domiciliat în s.Chiştelniţa, r. Teleneşti, că pe rolul instanţei se află spre examinare, în ordinea prevăzută de art. 276(2) – 276 (4) CPC al RM, cauza civilă nr.2-314/2021 la cererea depusă de ÎM Incaso SRL către Podcenco Vladimir, privind încasarea datoriei. Se propune pârâtului să prezinte instanţei referinţă şi toate probele pe care îşi întemeiază obiecţiile din referinţă în termen de 30 de zile din data publicării prezentului anunţ. Judecător Popa Gheorghe.
  • Chişinău
Loading...